Tiến độ Kiểm tra bệnh viện

Tiến độ hoàn thành kiểm tra đánh giá

Thống kê cung cấp bằng chứng cải tiến chất lượng trong cả nước

Bằng chứng gần đây

# Tiểu mục Đơn vị
143596 C4.4-5.20 42dan.tp cách đây 0 giây
143594 C4.4-5.19 42dan.tp cách đây 0 giây
143593 C4.4-5.19 42dan.tp cách đây 0 giây
143592 C4.4-5.19 42dan.tp cách đây 0 giây
143590 C10.1-3.8 14qn.bc cách đây 4 phút 54 giây

Bệnh viện có nhiều bằng chứng cải tiến nhất

Tra cứu danh sách bệnh viện đã cung cấp bằng chứng

Nếu tên đơn vị của bạn không xuất hiện trong danh sách, có nghĩa là đơn vị bạn chưa cung cấp bằng chứng nào cả và sẽ không đạt tiêu chí hợp tác với cơ quan quản lý!
Nhập một số từ có trong tên đơn vị của bạn vào đây. Nếu muốn tra toàn bộ đơn vị trong tỉnh, nhập tên tỉnh vào.

Bằng chứng của các phần

Bằng chứng của các tiêu chí