Sở Y tế có nhiều bằng chứng cải tiến nhất

Đang hiển thị 1 - 5/5
Nhập một số từ có trong tên đơn vị của bạn vào đây. Nếu muốn tra toàn bộ đơn vị trong tỉnh, nhập tên tỉnh vào.
STT Sở Y tế Tài khoản Lần truy cập cuối Số bằng chứng cải tiến Bằng chứng 2016 Bằng chứng 2017 Bằng chứng 2018 Bằng chứng 2019
1 Sở Y tế - Phú Thọ 31pt.syt 2021/08/30 1,728
0
0
5
1,721
2 Sở Y tế - Lai Châu 33lch.syt 2021/10/21 78
0
0
0
78
3 Sở Y tế - Cao Bằng 23cb.syt 2021/10/17 63
0
0
55
8
4 Sở Y tế - Thừa Thiên Huế 41tth.syt 2021/10/04 47
0
0
47
0
5 Sở Y tế - Bắc Kạn 24bk.syt 2021/10/19 17
0
0
17
0