Tổng hợp bằng chứng cải tiến chất lượng theo Bộ tiêu chí

Thống kê cung cấp bằng chứng cải tiến chất lượng trong cả nước

Bằng chứng gần đây

# Tiểu mục Đơn vị
321063 A1.3-3.8 14qn.tqn cách đây 50 phút 24 giây
321062 A1.3-3.7 14qn.tqn cách đây 50 phút 57 giây
321060 A1.3-2.5 14qn.tqn cách đây 51 phút 19 giây
321059 A1.3-2.5 14qn.tqn cách đây 52 phút 2 giây
321058 A1.1-3.13 14qn.tqn cách đây 55 phút 36 giây

Bệnh viện có nhiều bằng chứng cải tiến nhất

Tra cứu danh sách bệnh viện đã cung cấp bằng chứng

Nếu tên đơn vị của bạn không xuất hiện trong danh sách, có nghĩa là đơn vị bạn chưa cung cấp bằng chứng nào cả và sẽ không đạt tiêu chí hợp tác với cơ quan quản lý!
Nhập một số từ có trong tên đơn vị của bạn vào đây. Nếu muốn tra toàn bộ đơn vị trong tỉnh, nhập tên tỉnh vào.

Bằng chứng của các phần

Bằng chứng của các tiêu chí